/
Múzeumi házirend

Múzeumi házirend

Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont

Házirend és látogatási szabályok

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy Ön a múzeumba történő belépésével a házirendben foglalt szabályokat elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles az intézmény munkatársai és biztonsági szolgálata által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni.

A múzeum kiállítótereit, az aktuális kiállításokat, illetőleg a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

Az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum műemlékvédelem alatt álló épület, kérjük, óvjuk együtt értékeinket!

BELÉPÉS

A múzeumi látogatás ingyenes, de a honlapon keresztül történő előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Amennyiben nem rendelkezik online eléréssel, munkatársaink a helyszínen tudnak segíteni egy későbbi időpontra történő foglalásban.

Előzetes időpontfoglalás nélkül az azonnali belépést nem tudjuk garantálni. Az egyéni látogatói idősávban időpontfoglalás nélkül, akkor van lehetőség a kiállítás megtekintésére, ha azt a foglaltsági adatok lehetővé teszik. A csoportos látogatás idősávjai (Tanítási időben hétköznap 9:00-14:00 órás idősávban) kizárólag diákcsoportok számára vannak fenntartva.

A Pénzmúzeumba kizárólag fertőző betegség tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be.

Egyes rendezvények esetében az előzetes időpontfoglalástól eltekinthet a Pénzmúzeum. Ezt az információt a rendezvény meghirdetésekor külön jelezzük.

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A múzeumot nem látogathatják alkoholos befolyásoltság alatti, vagy bódult állapotban lévő - személyek, illetve feltűnően ápolatlan, hiányos, vagy nem megfelelő öltözetben érkezők (pl. mezítláb, fürdőruhában, önkényuralmi jelképeket ábrázoló öltözetben vagy ezeket ábrázoló, látható helyen lévő tetoválással). Amennyiben a látogató megjelenése (hiányos öltözet, feltűnő ápolatlanság stb.) zavarja a többi látogatót, a múzeum személyzete felszólíthatja az illetőt az épület elhagyására.

A látogatás során tilos az épületben tartózkodók, illetve a (kül- vagy beltéri) rendezvényen résztvevők biztonságát vagy az múzeum vagyonát veszélyeztető módon, illetve a közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

A többi látogatót zavaró mobiltelefon használat és a hangos beszéd nem megengedett a látogatóterekben. Kérjük, a kiállítóterekben mobiltelefonját némítsa le és ne használja beszélgetésre a látogatás ideje alatt.

A kiállítótérben tilos a kiállítási tárgyakat – beleértve a kiállító térben található, illetve működő eszközöket, robotokat – rongálni, az installációkba belépni, az ablakpárkányra felülni, továbbá a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni. Felhívjuk a látogatók figyelmét arra, hogy az okozott kárt kötelesek megtéríteni. A kiskorú gyermek kisérője köteles kiemelt figyelmet fordítani a házirend, és azon belül különösen jelen pont betartására.

Mindenki köteles a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet is. A múzeum területén megtalálható, illetve működő robotokat mindenki köteles rendeltetésüknek megfelelően használni, a robotok épségét megóvni, működőképességének korlátozásától tartózkodni!

Szemetelni tilos! Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.

A Pénzmúzeum területén és az általa szervezett rendezvényeken nem folytatható semmilyen politikai vagy hasonló jellegű szervező tevékenység. A múzeum területén a törvényben (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 335. § (1)) meghatározott önkényuralmi jelképek viselése, megjelenítése, használata, valamint szélsőséges vagy fundamentalista vallási és egyéb eszmék terjesztése tilos.

A Pénzmúzeum területén (ideértve a kültéri rendezvények területét is) kereskedelmi (ideértve bármiféle árusítást, jegyárusítást), szolgáltatási, reklámcélú, adománygyűjtő, aláírásgyűjtő) szolgáltatás nyújtását kizárólag az MNB-EduLab Nonprofit Kft., mint fenntartó előzetes írásbeli engedélyével rendelkező, a Társasággal erre irányuló jogviszonyban álló személyek jogosultak az engedélyben meghatározott helyen és módon.

Szeszesital fogyasztása a Pénzmúzeum egész területén szigorúan tilos, és a látogatásból történő azonnali kizárást vonja maga után! A múzeumi kávézó területén kizárólag a helyben vásárolt termékek fogyaszthatók.

LÁTOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Nyitvatartás: A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont nyitvatartásáról a www.penzmuzeum.hu honlapunkon adunk tájékoztatást.

Zárási rend: Az utolsó múzeumi tárlatvezetés a zárás előtt 90 perccel kezdődik. A múzeumot az épület zárásáig kérjük elhagyni.

Látogatói kártya: A kiállítás csak a recepción történő bejelentkezést követően kapott múzeumi kártyával tekinthető meg. Kérjük, hogy a kártyát a látogatás ideje alatt őrizze meg, és a kiállítás elhagyásakor dobja be a kijelölt gyűjtőbe. Az épület elhagyásakor a vagyonvédelmi kapuk jelzik, ha valaki nem adta le múzeumi kártyáját.

Tárlatvezetés: Tárlatvezetést kizárólag a múzeum képzett múzeumi kísérői tarthatnak a Pénzmúzeum területén.

Korlátozások: a tűzvédelmi, járványügyi és más jogszabályi előírások alapján a belépők száma mind a beltéri, mind a kültéri rendezvényeken korlátozható. A belépés, illetve az (ingyenes) rendezvényen történő részvétel feltétele lehet karszalag vagy más, a létszám ellenőrzésére szolgáló eszköz használata. Amennyiben a belépők, rendezvényen résztvevők (együtt: látogatók) létszáma a megengedettet meghaladja, azon látogatók, akiket a Pénzmúzeum munkatársa (pl. ügyeletes), illetve a biztonsági őr erre felszólít, köteles a rendezvény helyszínét elhagyni.

A múzeum csak a Pénzmúzeum mindenkor hatályos Tűzvédelmi szabályzatában foglaltak betartása mellett látogatható.

LÁTOGATÁS KISGYERMEKKEL

A 14 éves kor alatti gyerekek csak nagykorú kísérővel látogathatják a múzeumot. A nagykorú kísérő köteles a gyermek folyamatos felügyeletét biztosítani, ennek keretében kiemelt figyelmet fordítani a múzeum területén található eszközök, berendezések és robotok épségének a megóvására.

Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elől rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, kézben összecsukott állapotban sem szállítható. Bármely korú kisgyermek nyakban és háton való hordozása biztonsági okokból nem megengedett.

Pelenkázó az Aranybányánál lévő női mosdóban található.

CSOPORTOS ÉS CSALÁDI LÁTOGATÁS

A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt terheli a felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a Házirendben foglaltakat.

Gyermekcsoportok esetén a csoportot vezető felelőssége, hogy a létszámhoz igazodó számú felnőtt kísérő segítse a látogatást. A gyermekcsoport vezetője felelősséggel tartozik a Házirend betartatásáért és a gyermekcsoport biztonságáért. Továbbá a gyermekcsoportokat kísérő felnőttek kötelesek a gyermekek folyamatos felügyeletét biztosítani, ennek keretében kiemelt figyelmet fordítani a múzeum területén található eszközök, berendezések és robotok épségének a megóvására.

MÚZEUMI EMLÉKPÉNZ NYOMTATÁSA

A múzeumban lehetőség van a látogatás emlékéül a látogató arcképével ellátott emlékpénz nyomtatására. Az emlékpénz nyomtatásával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy arcképe az emlékpénzen megjelenítésre kerüljön, annyi példányban, ahány példányban a látogató a nyomtatást a múzeumban található, erre szolgáló készüléktől megrendelte. Az emlékpénzen megjelenő arckép vonatkozásában a személyes adatok kezeléséért a látogató felel, azt a készülék nem rögzíti, nem tárolja. A múzeum nem vállal felelősséget az emlékpénz elvesztéséből fakadó károkért. Az emlékpénzen az arcképen kívül más fényképet, jelképet, rajzot, képet, szöveget megjeleníteni tilos! A múzeum nem vállal felelősséget a látogató által a jelen rendelkezés megsértésével okozott jogszabálysértésért, károkért, azok kizárólag a látogatót terhelik.

EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉS – FOTOSZENZITÍV EPILEPSZIÁS ROHAM

Az emberek nagyon kis százalékánál fényvillanások, fényeffektusok epilepsziás rohamot okozhatnak. Még olyanok esetében is, akik korábban nem szenvedtek el ilyen rohamot, elképzelhető olyan nem diagnosztizált állapot, amelynek következtében a képernyő villanó fényei fotoszenzitív epilepsziás rohamot váltanak ki. Ezek a rohamok különböző tünetekkel járhatnak: előfordulhat szédülés, változás a látásban, szem- vagy arcizom rángás, kezek-lábak görcse vagy rángása, dezorientáció, zavartság, pillanatnyi tudatvesztés. A rohamok eszméletvesztéshez vagy rángógörcshöz is vezethetnek; ennek következménye lehet elesés, illetve tárgyakba ütközés okozta sérülés. Azonnal fejezze be a látogatást és forduljon orvoshoz, ha ezeknek a tüneteknek bármelyikét tapasztalja. Szülőként gondoljon erre, és kérdezze meg gyermekeit a fent említett tünetek esetleges megjelenéséről – gyermekek és tinédzserek érzékenyebbek ezekre a rohamokra a felnőtteknél. Ha Önnek vagy rokonának volt már epilepsziás rohama, konzultáljon orvosával, mielőtt játszani kezd!

AKADÁLYMENTESSÉG

A Pénzmúzeum teljes területe akadálymentesített. A liftek használatával kapcsolatos segítségért, kérjük, forduljon a múzeum dolgozóihoz.

TÁRGYAK BEHOZATALA

Állatot (vakvezető kutya kivételével), fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat, anyagot tilos behozni a múzeum területére.

A kiállítótermekbe olyan méretű tárgyat, amely a többi látogatót zavarja, vagy elzárja a menekülési útvonalat tilos bevinni. Felhívjuk figyelmüket, hogy nagyobb tárgyak – pl. roller, gördeszka, bőrönd stb. – tárolását nem tudjuk vállalni.

Ételt és italt a kiállítótermekbe bevinni, valamint fogyasztani szigorúan tilos.

Tilos a Pénzmúzeum épületébe és a környékére tűz- és robbanásveszélyes anyagot hozni. Abban az esetben, ha a látogató jogszabályba vagy jelen Házirendbe ütköző magatartása miatt (például dohányzás, tűz okozása, kézi tűzjelző indokolatlan használata) az automata tűzriasztó rendszer elindul, esetleg a tűzoltóság a helyszínre vonul, az ezzel kapcsolatos költségeket és kárt, a tüzet, illetve a riasztó rendszer elindulását okozó személy köteles az erre vonatkozó felszólítástól számított 5 munkanapon belül megtéríteni.

A múzeum területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, a megtalált tárgyakat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:59. § alapján korlátozott ideig (3 hónapig) megőrizzük.

RUHATÁRI SZEKRÉNYEK

A ruhatár önkiszolgáló, használata díjtalan (a zárrendszer 100 Ft-os érmével működik, amelyet a szekrény kinyitásakor visszaad) és kötelező. A zárva maradt szekrények a múzeum zárását követően biztonsági személyzet kíséretében kinyitásra és ürítésre kerülnek.

Kérjük, hogy szíveskedjen a ruhatárban hagyni valamennyi csomagját, bármilyen méretű hátizsákját, esernyőjét! Háton és vállon semmilyen méretű táska nem viselhető, a kis méretű női hátitáskákat is a ruhatárban kell hagyni.

Minden esetben kérjük letenni a télikabátokat, a combközépnél hosszabb fazonú kabátokat, illetve mérettől függetlenül a nedves kabátokat. Egyéb kabát kizárólag felöltve vihető be a kiállításokba (karon vagy vállon átvetve nem engedélyezett).

A ruhatárban nagyobb tárgyat — pl. kerékpárt, rollert, bőröndöt stb. — nem tudunk elhelyezni.

A fentieken kívül tilos a kiállítótérbe vinni palackot, ételt, italt, gyermekjátékot, illetve bármit, ami a műtárgyakat és az installációk épségét veszélyezteti.

A ruhatárban elhelyezett tárgyakért, értékekért a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont nem vállal felelősséget!

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, KAMERARENDSZER

A kiállítóterek, műtárgyak őrzését teremőrök végzik fegyveres biztonsági őrség segítségével.

Az Országos Rendőr-főkapitányság által kiadott határozat szerint a Pénzmúzeum őrzésében feladatot kapott az MNB-Biztonsági Zrt. által működtetett fegyveres biztonsági őrség, akik a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben, illetve az annak végrehajtására kiadott, a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendeletben meghatározottak szerint tevékenykednek.

A műemlék-épület, a műtárgyak és a látogatók, valamint a múzeumi dolgozók biztonsága érdekében a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont egész területén videokamerás megfigyelő-, képrögzítő rendszer működik a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján. A felvételeket a múzeumban kifüggesztett és a múzeum honlapján megismerhető Adatvédelmi tájékoztatónkban és a jogszabályokban meghatározott módon és ideig tároljuk. A múzeum kiemelt értékei élőerős őrzés alatt állnak.

A múzeum épületeibe történő belépéssel a belépő magánszemély hozzájárul ahhoz, hogy a biztonsági kamerarendszeren keresztül róla felvétel készüljön és hogy ezen felvételeket, illetve az azon található személyes adatait (képmását) a múzeum – a biztonsági célok érdekében, az ahhoz szükséges minimális ideig, az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával – kezelje.

A múzeum helyiségeinek befogadóképessége – a mindenkori tűzrendészeti szabályokra is figyelemmel – korlátozott, emiatt amennyiben egyes rendezvények látogatóinak száma eléri a befogadóképesség felső határát, az épületekbe több látogató nem léphet be („teltház”). A teltházas rendezvényekre be nem jutó látogatók kártérítési vagy más igénnyel – tekintettel arra, hogy a létszám maximálásának oka jogszerű biztonsági intézkedés – nem élhetnek.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a múzeum dolgozóinak utasításait és felszólításra elhagyni az épületet.

ADATKEZELÉS

A belépők, illetve látogatók a személyes adataikat érintő adatkezelés részletes feltételeit tartalmazó Adatvédelmi Tájékoztatót a Pénzmúzeum weboldalán megtekinthetik.

KÉP-, HANG- ÉS VIDEÓFELVÉTELEK

Kép-, hang- és videofelvételek készítése és felhasználása

A Pénzmúzeum területén, illetve kültéren szervezett nyilvános programokon kép-, hang-, illetve videofelvételek készülhetnek, amelyeken látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet. A kép-, hang- illetve videofelvételekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésének részletes feltételeit tartalmazó Adatvédelmi Tájékoztatót a Pénzmúzeum weboldalán, illetve a rendezvényen kifüggesztve megtekinthetik.

Fényképezés, videofelvétel készítés a látogatók által magáncélú felhasználásra.

Fényképezés, videofelvétel készítése más látogatókat nem zavaró módon, a kiállítási terekben elhelyezett műalkotások tekintetében pedig kizárólag a szerzői jogi szempontból szabad felhasználásnak minősülő esetekben lehetséges. Kiállítási területen vakut, illetve fényképezőállványt, szelfibotot használni tilos. A felvételek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi vagy egyéb haszonszerzési célú felhasználásuk kizárólag a múzeum előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A múzeumban készített fényképek és videófelvételek magáncélú személyes használattól eltérő felhasználása (pl. publikálás), valamint kereskedelmi forgalomba hozatala nem megengedett.

A fotózást, videókészítést a látogatóknak a szabályok betartása mellett is úgy kell végezniük, hogy azzal mások látogatását ne zavarják!

DOHÁNYZÁS

A múzeum egész területén tilos a dohányzás, elektromos cigaretta használata sem megengedett. Dohányozni a múzeum épületén kívüli területen - a bejárattól legalább 5 m távolságban - lehetséges. A múzeum teljes területére a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései érvényesek.

A HÁZIREND MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

Az a látogató, aki a jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, illetőleg ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért felelős) személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő (vagy a Házirendet megszegő személyért felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont fenntartja a jogot, hogy a Házirendet be nem tartó személyektől a múzeum látogatásának lehetőségét megvonja.

A Házirendet sértő látogató köteles a múzeum illetékes munkatársa vagy a biztonsági őr felhívására az épületet haladéktalanul elhagyni, ennek hiányában a biztonsági őr jogosult a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott intézkedéseket alkalmazni, és a látogatót az épületből kivezetni.

Kellemes időtöltést kívánunk és köszönjük együttműködésüket a szabályok betartásában!

Budapest, 2024. április 12. napján