/
/
Akadálymentesítési nyilatkozat

Akadálymentesítési nyilatkozat

Az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Kft. elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa a https://www.penzmuzeum.hu/ honlap akadálymentes használatát az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabály (a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény) szerint.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://www.penzmuzeum.hu/ honlapra vonatkozik. 

Megfelelőségi státusz

A honlap az alábbiakban felsorolt kivételek mellett megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek: 

Nem akadálymentes tartalom

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés indoka:

A www.penzmuzeum.hu weblapon elérhető videók közül néhány - a Youtube videómegosztó portálról beágyazott és – a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő videó, amelyeknek akadálymentesítésére (feliratozására) – az ilyen jellegű felhasználói jogok hiányában – az MNB-EduLab Nonprofit Kft. nem jogosult. Amennyiben erről a jogtulajdonos vagy felhatalmazása alapján más gondoskodik, az akadálymentesítéssel kapcsolatos megfelelés érdekében az új verziót a weblapon haladéktalanul közzé tesszük. 

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2023. augusztus 30-án készült, az MNB-EduLab Nonprofit Kft. önértékelése alapján. 

Visszajelzés és elérhetőségek

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az info@penzmuzeum.hu címen jelezheti. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért az MNB-EduLab Nonprofit Kft. Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont Működésért felelős szervezeti egysége felelős. A 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdés értelmében a közszférabeli szervezet a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni. 

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Web: https://kifu.gov.hu/

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől.

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta:

Hergár Eszter Márta
ügyvezető