/
Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A penzmuzeum.hu weboldal jogi nyilatkozata

A penzmuzeum.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) domain-nevének tulajdonosa az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MNB-EduLab).

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási szabályokat.

1. Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga az MNB-EduLab-ot illeti meg, kivéve azon eseteket, amikor a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. Információk

Az MNB-EduLab weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az MNB-EduLab felelősséget nem vállal.

A weboldalon közölt információk nem minősülnek tanácsadásnak, azokat az MNB-EduLab tájékoztatásnak tekinti, az ettől eltérő céllal történő felhasználásból, azokra alapozott döntésekből eredő károkért az MNB-EduLab a felelősségét kizárja.

Az MNB-EduLab hiteles és pontos információk közlésére törekszik, ennek ellenére azok hibáiért és hiányosságaiért, illetve az azok felhasználásából eredő következményekért, esetleges károkért az MNB-EduLab felelősséget nem vállal.

A weboldalon található valamennyi és adott időállapot szerinti tájékoztató információt „az adott állapotban” biztosítjuk és azok teljességét, pontosságát, időszerűségét, valamint a felhasználásukból következő eredményekeit az MNB-EduLab nem garantálja, továbbá azokért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot, és nem szavatolja, beleértve többek között a teljesítésre, a piacképességre és a valamilyen konkrét célra való felhasználhatóságra vonatkozó szavatosságot is.

Az MNB-EduLab nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy trendszerhibából, vagy más haszonló okból származnak.

A képzéseken elhangzottak, még egyedi kérdésekre adott válaszok esetén sem tekinthetők konkrét ügyre vonatkozó tanácsadásnak. Az ilyen célú és erre alapított felhasználás esetére az MNB-EduLab felelősségét kifejezetten kizárja.

Az MNB-EduLab fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.

3. A regisztrációhoz kötött weboldal használata

A weboldal egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges. A regisztrációt követően a felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez az MNB-EduLab által szolgáltatott extra tartalmak eléréséhez.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információira külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, a felhasználó köteles azokat bizalmasan kezelni.

Regisztrációhoz kötött weboldalakat minden felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhat. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a felhasználó felelőssége.

Az azonosítót és jelszót a felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése az MNB-EduLab előzetes engedélye nélkül tilos. A felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. Az MNB-EduLab nem vállal felelősséget a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről az MNB-EduLab-ot haladéktalanul értesíteni. A felhasználó köteles a weboldal regisztrációhoz kötött oldalainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat az MNB-EduLab kérésére haladéktalanul megváltoztatni. A weboldal naplózza, archiválja, szokatlan esemény bekövetkezése esetén pedig az MNB-EduLab elemzi a rendszerben történt eseményeket.

4. Kapcsolódó honlapok

A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az MNB-EduLab befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz a weboldal csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a kapcsolódó honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az MNB-EduLab valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az MNB-EduLab nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, melyekhez az MNB-EduLab weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az MNB-EduLab továbbá nem felel más honlaptulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

5. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az MNB-EduLab a jogsértővel szemben a jogsértés megszüntetése iránt haladéktalanul intézkedik.

6. A Jogi nyilatkozat megváltoztatása

Az MNB-EduLab fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.