/
Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat

A www.penzmuzeum.hu honlap jogi nyilatkozata

A weboldal domain-neveinek tulajdonosa a MNB-EduLab Kft.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott Felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1. Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga az MNB-EduLab Kft.-t illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. Információk

Az MNB weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az MNB-EduLab Kft. felelősséget nem vállal.

A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak vagy jogi tanácsadásnak, azt az MNB-EduLab Kft. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az MNB-EduLab Kft. nem vállal felelősséget.

Az MNB-EduLab Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

Csak a hivatalosnak minősített, nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.

3. A weboldal használata

Az MNB-EduLab Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

4. A regisztrációhoz kötött weboldal használata

A honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges. A regisztrációt követően a felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez az MNB-EduLab Kft. által szolgáltatott extra tartalmak eléréséhez. Az extra tartalmak elérése az MNB-EduLab Kft. által egyedileg engedélyezett jogosultsági szintek által biztosított.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információira külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, a felhasználó köteles azokat bizalmasan kezelni. Regisztrációhoz kötött weboldalt minden felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a felhasználó felelőssége.

Az azonosítót és jelszót a felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése az MNB-EduLab Kft. engedélye nélkül tilos. A felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. Az MNB-EduLab Kft. nem vállal felelősséget a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről az MNB-EduLab Kft.-t haladéktalanul értesíteni. A felhasználó köteles a weboldal regisztrációhoz kötött oldalainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat a weboldal kérésére haladéktalanul megváltoztatni. Az MNB-EduLab Kft. naplózza, archiválja, szokatlan esemény bekövetkezése esetén pedig elemzi a rendszerben történt eseményeket.

5. Kapcsolódó honlapok

Az MNB-EduLab Kft. weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az MNB-EduLab Kft. befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz az MNB-EduLab Kft. weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az MNB-EduLab Kft. valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az MNB-EduLab Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, melyekhez az MNB-EduLab Kft. weboldalai kapcsolódnak vagy amelyekre hivatkoznak. Az MNB-EduLab Kft. továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

6. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az MNB-EduLab Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

7. A Jogi nyilatkozat megváltoztatása

Az MNB-EduLab Kft. fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.